SZUKAMY partnera
SZUKAMY partnera biznesowego W POLSCE
Skontaktuj się z nami

Jak korzystać z terminala jakości ziemi i pół terminala zasilania?

Zielony lub żółty zacisk wyjściowy na mocnych generatorach fencee energy DUO ED i na inteligentnych RF generatorach energy DUO RF EDX może być dużym dorobkiem w hodowli zwierząt. W tym miejscu należy lepiej opisać, jak te zaciski prawidłowo przyłączać i jakie przynoszą zalety dla Twoje ogrodzenia. 

Przy pomocy żółtego zacisku z obniżonym wejściem możesz zasilać drugie ogrodzenie, w którym poruszają się zwierzęta, albo ogrodzenia można przyłączyć oddzielnie do dolnego przewodu ogrodzenia z powodu przerastania wegetacji.

Gdy zielony zacisk jest korzystnym pomocnikiem przy zapewnianiu, jakości i pomiaru uziemienia Twojego ogrodzenia.

Żółty zacisk z obniżonym wyjściem

Zacisk z obniżonym wejściem znajdziesz na kombinowanych generatorach energy DUO ED i na inteligentnych generatorach energy DUO RF EDX. Żółty zacisk jest przygotowany z obniżoną mocą wyjściową w przybliżeniu o połowę, dzięki temu ma natychmiast dwie możliwości wykorzystania dla podłączenie do ogrodzenia elektrycznego. Każde połączenie posiada swoje właściwości specyficzne i wybór zależy tylko od Ciebie.

Przyłączenie do drugiego ogrodzenia dla młodszych albo mniejszych zwierząt

Przyłączenie ogrodzenia elektrycznego do żółtego zacisku jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, które oceni przede wszystkim hodowcy, którzy w ogrodzeniach hodują młode i mniejsze zwierzęta, jakimi są na przykład pony, źrebięta, cielaki, jagniątka i inne. W takim przypadku hodowca ma w jednym ogrodzeniu do zacisku z pełną mocą podłączone dorosłe zwierzęta, gdy w drugim ogrodzeniu podłączonym do zacisku z obniżonym wyjściem może hodować młodsze albo mniejsze zwierzęta, dla których jest połowiczny impuls wcale wystarczający. Przy pomocy żółtego zacisku więc możesz jedynym generatorem zasilać więcej ogrodzeń, które będą mieć różne wartości napięcia. Na przykład jedno duże ogrodzenie dla krów i drugi mniejszy wybieg dla koni. 

Pokaz przyłączenie ogrodzenia elektrycznego oddzielnie do żółtego zacisku z obniżoną mocą.

Pokaz przyłączenie ogrodzenia elektrycznego oddzielnie do żółtego zacisku z obniżoną mocą

Przyłączenie odrębnie do dolnego przewodu ogrodzenia

Drugą możliwością wykorzystywania żółtego zacisku z obniżoną mocą jest podłączenie do dolnego przewodu, gdzie przewidywanym jest wzrost wysokiej trawy. Takie przyłączenie doceni użytkownicy, którzy nie chcą, aby na moc generatora wpływała wysoka trawa, która przy kontakcie z przewodami powoduje ubytki i „zwodzi“ napięcie do ziemi.

Poprzez przyłączenie dolnego przewodu do żółtego zacisku unikniesz tym spadkom napięcia. Moc generatora nie będzie w żaden sposób obniżona. Na pozostałych przewodach, podłączonych standardowo do czerwonego zacisku z pełnym napięciem, będzie namierzona pełna moc. 

Ilustracyjne przyłączenie dolnego przewodu do żółtego zacisku z obniżoną mocą, gdzie można oczekiwać przerastanie trawy.

Ilustracyjne przyłączenie dolnego przewodu do żółtego zacisku z obniżoną mocą, gdzie można oczekiwać przerastanie trawy

Nasz typ: Nasze generatory dużej mocy energy DUO na swoim displayu wyraziście wyświetlają stan obciążenia ogrodzenia elektrycznego. Szybko i łatwo więc ujawnisz, w jakim stanie Twoje ogrodzenie znajduje się, i czy trawa jest już na tyle wysoka, że potrzebuje skosić. Generator na swoim LCD displayu wyświetla pięć stanów, które indykują wysokość porostu.

Wyświetlenie namierzonych wartości obciążenia ogrodzenia na LCD displayu  fencee generatorów energy DUO ED i energy DUO RF EDX

Wartości obciążenia ogrodzenia elektrycznego wyświetlane na LCD displayu:

  • > 1000 Ohm krótkie ogrodzenie z minimum porostu
  • 1000 Ohm średnie ogrodzenie z umiarkowanym porostem
  • 500 Ohm dłuższe ogrodzenie umiarkowanie porosłe
  • 300 Ohm dłuższe ogrodzenie przeciętnie porosłe albo umiarkowanie porosłe po deszczu
  • < 300 Ohm gęsto zarośnięte ogrodzenie z wysokimi ubytkami napięcia

Zielona zacisk dla podłączenia kontrolnego pomiaru uziemienia

Nowością inteligentnych mocnych generatorów energy DUO RF EDX jest zacisk podłączenia jakości uziemienia. Przy pomocy tego zielonego zacisku przyłączysz generator do kontrolnego pręta uziemiającego i bardzo łatwo ujawnisz, czy istniejące uziemienie jest wystarczające, albo należy, ze względu na sytuację, uziemienie poprawić przez przydanie pręta uziemiającego albo zrealizować zwilżenie pręta.

Zobaczmy czynności, jak poprawnie przyłączyć generator do zacisku kontrolnego pomiaru uziemienia. Z powodu prawidłowego pomiaru jest istotnym instalować kontrolny pręt uziemiający. Ten powinien zostać usytuowany minimum 10 metrów od istniejącego uziemienia ogrodzenia elektrycznego. Im dalej będzie kontrolny pręt uziemiający, tym dokładniejsza będzie namierzona wartość. Do kontrolnego pomiaru użyj niekorodującą pręt uziemiający o długości 75 cm. Pręt połącz kablem wysokonapięciowym do zielonego zacisku generatora energy DUO RF EDX.

Po przyłączeniu pręta uziemiającego przy pomocy przycisków na generatorze wybierz ekran z pomiarem kontrolnym uziemienia. Ten poznasz tak, że na displayu wyświetlona jest ikona uziemienia. Po wybraniu ekranu generator na displayu rozpocznie wyświetlać namierzone wartości oporności na ogrodzeniu elektrycznym. Do kontrolnego pomiaru uziemienia jest potrzeba, aby opór ogrodzenia był mniejszy niż 500 Ohm. Jeżeli opór ogrodzenia wynosi mniej niż 500 Ohm, potem kontrolny pomiar działa w sposób automatyczny i na ekranie kontrolnego uziemienia wyświetlona będzie różnica napięcia, tą oceniasz wg niżej podanej tabeli. Jeżeli jest większa, dla kontrolny pomiar powinieneś przeprowadzić ręczne zwarcie ogrodzenia, aby osiągnąć wartości poniżej 500 Ohm.

Zwarcie ogrodzenia elektrycznego poprzez oparcie pręta stalowego o przewód ogrodzenia na odległości minimum 50 m od generatora. Zwarcia osiągniesz też poprzez wbicie pręta uziemiającego i poprzez następne połączenie z przewodem ogrodzenia. Aż poprzez zwarcie ogrodzenia osiągniesz wartości oporu poniżej 500 Ohm, na ekranie kontroli uziemienia przedstawiona będzie różnica napięcia i tą należy ocenić wg poniższej tabeli.

Tabela:

Wartość kontroli uziemienia na monitorze generatora Stan
0 - 0,20 kV Wszystko w porządku
0,20 - 0,50 kV Skontroluj uziemienie, zapobiegawczo dopełnij pręt uziemiający
0,5 kV

Należy oprawić albo uzupełnić pręt uziemiający

 

W przypadku, iż display generatora w przypadku pomiaru kontrolnego uziemienia przedstawia tylko myślnik, indykuje stan, kiedy do zacisku kontrolnego nie jest podłączona elektroda pomiarowa, albo, kiedy nie zostało zrealizowane dokładne zwarcie przewodu ogrodzenia elektrycznego.

Prawidłowo przyłączony generator kontrolny pomiaru uziemienia ułatwia pracę i praktycznie ciągle mierzy wartości uziemienia. Nie jesteśmy obowiązani chodzić z przyrządem do badań i mierzyć ogrodzenia przy pomocy zwierania i przyrządu do pomiarów. Od teraz już wartość uziemienia widzisz zawsze na pierwszy rzut oka. Namierzoną wartość uziemienia znajdziesz też w Twoim inteligentnym telefonie, w aplikacji fencee Cloud.

Aplikacja fencee Cloud – wyświetlenie pomiaru kontrolnego uziemienia

Jeśli ciągle się nie powodzi prawidłowo przyłączyć generator pomiaru kontrolnego lub szykujesz się przyłączyć drugie ogrodzenie z młodymi do zacisku z obniżonym wyjściem i nie jesteś sobie pewien prawidłowością realizowanych czynności, kontaktuj nas. Nasz dział techniczny udzieli Ci radę w sprawie prawidłowego przyłączenia.

Napisz do nas

* *

Przesyłając formularz wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych