Typy do zainstalowania anten zewnętrznych i RF urządzenia z anteną

Przy pomocy anteny zewnętrznej możesz podnieść jakość i odległość przekazywania sygnału aż na 30 km. Jak anteny poprawnie zainstalować, aby osiągnąć jak najlepszej jakości sygnału stwierdzimy w niniejszym artykułu.

Przy instalacji anten zewnętrznych w celu poprawy jakości i z tym związanego podniesienia odległości przekazywania RF sygnału ważne jest przestrzeganie kilka zasadniczych kroków, które Ci szczegółowo opiszemy w poniższym artykułu. Antena zewnętrzna jest praktycznym rozwiązaniem w przypadku, że w Twoim obszarze jest na skutek terenu, górzystości lub gęstości porostu obniżone przekazywanie sygnału. Z powodu tych wymienionych danych sytuacji przyrodniczych możemy poprzez zainstalowanie anten zewnętrznych na podwyższone miejsca podnieść jakość przekazywania i jego zasięg na odległość aż 30 kilometrów.

Kroki prowadzące do poprawnej instalacji i działania anten

W pierwszej kolejności jest bardzo ważnym urządzenie zainstalować z anteną do miejsc, gdzie osiągniemy bezpośredniej widoczności między urządzeniami. Do prawidłowego i jakościowego rozpowszechniania RF sygnału zalecamy zainstalowanie anten na możliwie maksymalnej wysokości nad terenem.

  • Przed samym zainstalowaniem przekonaj się, że miejsca do których chcesz anteny zainstalować są wystarczająco wysoko nad wszystkimi przeszkodami i nic nie przeszkadza sygnału w drodze rozpowszechnia.
  • W drodze między antenami skontroluj wysokości drzew, kopców, budynków albo innych obiektów, które mogą przeszkadzać w rozpowszechnianiu sygnału.
  • Jest możliwe, że ci Twoja pozycja i okoliczny teren nie umożliwi spełnić warunki widoczności między antenami. W takim przypadki staraj się jak najwięcej eliminować wszelkie przeszkody w drodze sygnału. Przed ostateczną, końcową instalacją anten w wybranym miejscu skontroluj jakość sygnału na displayu urządzenia.
  • Dodajemy, że do rozpowszechniania sygnału najgorszymi są miejsca z gęstym porostem, jako remizy i gęste kępy.

instalacja anteny fenceefarm

  • Na rysunku poprawnej instalacji widzisz anteny zewnętrzne zainstalowane nad najwyższym horyzontem (kopcem). W takim przypadku jest droga sygnału bez przeszkód, anteny na siebie wzajemnie widzą i mają bezpośrednią widoczność. W ten sposób będzie sygnał rozpowszechniać się bez problemów i będzie osiągać maksymalnie możliwą jakość.
  • Poglądowy pokaz na rysunku z nieodpowiednią instalacją przedstawia sytuację, kiedy anteny usytuowane są nisko pod horyzontem i znajdują się w tzw. cieniu radiowym. Rozpowszechnianie sygnału w tym przypadku nie będzie jakościowe. I nie potrafi wykorzystywać w pełni potencjału anteny zewnętrznej.

Radio Path – Przestrzeń poszerzania sygnału

Radio Path znaczy strefę około idealnej prostej między antenami, do której fale radiowe rozpowszechniają się po opuszczeniu anteny. Do prawidłowego działania i dla wysoką jakość sygnału jest ważnym utrzymywać drogę radiową czystą i bez przeszkód. 

Poziom jakości sygnału jest przedstawiony na displayu urządzenia

Na displayu poszczególnych urządzeń zawsze na pierwszy rzut oka stwierdzisz jak wysoka jest jakość sygnału. Przedstawienie mocnego sygnału lub wystarczającego sygnału jest informacją o tym, że komunikacja między urządzeniami będzie realizowana w porządku. Przy wyświetleniu średniego albo słabego sygnału zalecamy wybrać lepsze miejsce usytuowania urządzenia lub zainstalować antenę zewnętrzną, która przekazywanie sygnału istotnie poprawi.

  • Pamiętaj, że siła i jakość sygnału będzie zależna od miejscowych warunków i od otaczającego środowiska.

instalacja anteny fenceefarm sygnal

Instalacja i montaż anteny

Przekonaj się, że wybrane miejsce do instalacji anten jest jak najwięcej odległe od pozostałych anten i słupów. Zalecamy, aby w otoczeniu instalacji nie znajdowały się żadne inne przedmioty, jakimi są dachowe rynny okapowe i rury spustowe, te mogą powodować zakłócanie i obniżanie jakości sygnału. Istotną rolę odgrywa też sam montaż anteny. Do prawidłowego działania antenę zabuduj pionowo. Montaż poziomo lub skośnie mocno obniża jej moc. Zapewnij, iż anteny zainstalowane są w tej samej płaszczyźnie do środka toru sygnałowego.

instalacja RF anteny fenceefarm

Na rysunku można widzieć przykłady prawidłowego i złego montażu anten

Podczas instalacji przestrzegaj poniższe punkty:

  • Staraj się o to, aby kabel doprowadzający do anteny nie był podczas instalacji skręcony albo złamany. To może prowadzić do bezzwrotnego uszkodzenia kabla i na skutek tego może dojść do obniżenia mocy nadawania i do utraty sygnału.
  • Zastosuj adekwatną potrzebną długość kabla doprowadzającego. W przypadku, że nie wykorzystasz całą potrzebną długość kabla, w żadnym przypadku nadmiar długości kabla nie owijaj około słupka. W ten sposób możesz spowodować bezzwrotne uszkodzenie albo złamanie. Kabel pozostaw luźnie wisieć na słupku i przy ziemi nadmiar długości kabla wykorzystaj jako pętlę okapową. Ta zapewni to, że woda (rosa) po kabli nie przeniknie do urządzenia.

W tym miejscu byśmy chętnie dopowiedziały, że cała problematyka rozpowszechniania RF sygnału jest skomplikowana i wpływa na nią liczne czynniki przyrodnicze. Z tego powodu nie można z góry określić, czy połączenie między urządzeniami będzie jakościowe i wystarczające.


W przypadku, że zastanawiasz się nad systemem inteligentnej farmy i nie jesteś sobie pewien, jak dobrze w Twoim miejscu będzie się sygnał rozpowszechniać, możesz skorzystać z metodyki do wykrywania jakości sygnału, której jest szczegółowo poświęcony nasz następny artykuł.

Możesz też skorzystać ze wsparcia naszego działu technicznego, który Ci przy wykrywaniu sygnału w Twojej lokacji będzie pomagał i dla więcej szczegółowych informacji może wykorzystać nasz program wewnętrzny do ściślejszych pomiarów rozpowszechniania jakości sygnału.