Udostępniliśmy następne funkcje aplikacji fencee Cloud do sparowania urządzenia

Ujawnij więcej i o innych funkcjach naszej nowoczesnej inteligentnej farmy. Na nowo możesz sparować poszczególne urządzenia z innymi pracownikami farmy, którym można przydzielić różne prawa do sterowania ogrodzeniem. Funkcje dostępne są na interfejsie webowym i w telefonie komórkowym.

Reagujemy na potrzeby użytkowników naszych RF produktów nowoczesnej inteligentnej farmy i przynosimy nowe funkcje, dotyczące sparowania dostępu i sterowania poszczególnymi urządzeniami z pozostałymi członkami farmy. Przesłanką do parowania i sterowanie był zakaz wykorzystywania niektórych funkcji przez konkretnego pracownika farmy. Możesz więc parować zapisy o poszczególnych urządzeniach i też oznaczyć sobie funkcje, którymi może dana osoba sterować.

Sterowanie dostępem i parowanie urządzeń z pozostałymi pracownikami farmy

Sparowane urządzenia są w aplikacji fencee Cloud jasno widoczne na pierwszy rzut oka. Rysunek nr 1 przedstawia sparowaną gateway. Wszystkie urządzenia, które sparujesz są w modrym kolorze, w jaśniejszym odcieniu. Natychmiast więc poznasz, które urządzenie jest sparowane, i które nie.

parowanie urządzeń z pozostałymi pracownikami farmy

Sporządziliśmy szczegółowe instrukcje, które ułatwią parować potrzebne urządzenia i też Ci opiszemy, jakie istnieją możliwości parowania danych funkcji.

Przesłanką do parowania jest, że użytkownik, z którym chcesz swoje urządzenie sparować, powinien mieć wypełnioną rejestrację w systemie nowoczesnej inteligentnej farmy. Rejestracja jest koniecznością i w przypadku, że użytkownik nie posiada ani jedno sprytne urządzenie.

  • Kliknij na przycisk menu rozwijanego w postaci trzech kropek u urządzenia, które potrzebujesz sparować (Rysunek nr 3)
  • W menu wyświetli się kilka możliwości, kliknij na Share device (Rysunek nr 4)

parowanie urządzeń z pozostałymi pracownikami farmy

Po tym co klikniesz na możliwość Share device (sparowanie urządzenia) wyświetli się ramka, v której wypełnisz e-mailowy adres użytkownika, z którym chcesz urządzenie parować. Jeszcze raz uprzedzamy, że użytkownik, z którym chcesz urządzenie parować, powinien posiadać własny adres w systemie nowoczesnej inteligentnej farmy. Po zadaniu e-mailu należy zakreślić funkcje, z którymi będzie użytkownikowi dozwolone manipulować.

parowanie urządzeń z pozostałymi pracownikami farmy

Chcesz sparować urządzenie z inną osobą, ale potrzebujesz, aby nie mogła Ci całkowicie wyłączyć generator?

Jest to bardzo proste, wystarczy, kiedy danej osobie nie pozwolisz na korzystanie z funkcji on/off. Możliwość przełączania mocy 50% / 100% i możliwość zmieniania wartości napięcia do uruchomienia alarmu osobie będą jednak dostępne.

W przypadku sparowanych urządzeń możesz sobie wybrać z trzech funkcji, które planujesz z konkretnym użytkownikiem sparować.

  • Threshold – przez użytkownika nastawna wartość graniczna napięcia, jeśli dojdzie do obniżenia napięcie poniżej tej wartości, uruchomiony będzie alarm, który odeśle uprzedzenie na Twój telefon komórkowy i na Twój e-mail
  • Power output – możliwość przełączania mocy generatora na 50 % / 100 %. Obniżenie mocy jest przydatnym przy zastosowaniu ogrodzenia dla mniejszych zwierząt, więcej czułych zwierząt, dla więcej krótkich ogrodzeń lub z powodu oszczędzania baterie.
  • On / Off – dostarcza użytkownikowi możliwość zmieniać stan generatora. 
    ON - włączony, funkcyjny. STANDBY - wyłączony (w reżymie standby), można zdalnie włączyć

Jest tylko na Ciebie ile użytkownikom pozwolisz urządzenie sparować a dasz im możliwość uczestniczyć w sterowaniu i monitorowaniu Twojego ogrodzenia. Liczba użytkowników do sparowania urządzenia jest nieograniczona. Będziemy radzi, kiedy nową funkcję wykorzystasz i znów Ci o troszeczkę poprawi i ułatwi pracę.

Jeśli masz pytanie w odniesieniu do którejkolwiek funkcji, skontaktuj się z nami.