SZUKAMY partnera
SZUKAMY partnera biznesowego W POLSCE
Skontaktuj się z nami

Nowoczesne, inteligentne gospodarstwo pod kontrolą

System sterowania, kontroli i pomiarów ogrodzeń z centralnej bramki Gateway. Komunikacja za pomocą technologii RF nawet na odległość 30 km. Uzyskaj pełny obraz aktualnego stanu wszystkich ogrodzeń z jednego miejsca.

produkty

Steruj, kontroluj, miej pełen obraz

Dla czego inteligentne gospodarstwo?

Jak to działa?

Z centralną bramką GATEWAY użytkownik posiada swobodny dostęp do wszystkich urządzeń sparowanych z ogrodzeniami. Dla każdego ogrodzenia ma możliwość ustawienia granicznego poziomu alarmu, przy którego osiągnięciu, użytkownik zostanie poinformowany o jego przekroczeniu. Generatory można zdalnie włączyć lub wyłączyć, zmienić wydajność do 50% / 100% i ustawiać alarmy.

  • Do ogrodzenia podłączony generator RF komunikuje z centralną bramką Gateway na odległość 30 km, za pośrednictwem której możesz prostym sposobem ustawiać i kontrolować wartości generatora.
  • Sparowaný Monitor MX na ogrodzeniu monitoruje ustawione napięcie i w przypadku wykrycia jego spadku, wyśle odpowiedni sygnał do centralnej bramki Gateway, która uruchomi alarm.

Oszczędzaj czas

Koniec z wędrowaniem wzdłuż ogrodzeń w celu wykrycia zaistniałego problemu. Z centralną bramką Gateway zawsze będziesz mieć aktualne informacje o wszystkich ogrodzeniach dostępne z jednego miejsca. W razie spadku poniżej ustawionej wartości, zostaniesz powiadomiony o tym fakcie przez uruchomiony alarm. Za pomocą zainstalowanego Monitora łatwo zidentyfikujesz miejsce, w którym wystąpił problem.

Pełny obraz z jednego miejsca

Na dużym przejrzystym wyświetlaczu dotykowym LCD w łatwy sposób dokonujesz ustawień i kontrolujesz poszczególne ogrodzenia. Masz pełny obraz wszystkich przyłączonych urządzeń i ustawionych parametrów.

Dowiedz się więcej na temat FENCE GATEWAY GW10.

Monitoruj i dokonaj podziału na wiekszą ilość stref

Monitor dokonuje pomiaru parametrów napięcia ogrodzenia, z kolei ustawień jego wartości granicznych możesz prostym sposobem dokonywać z centralnej bramki GATEWAY. Zainstaluj Monitor w miejscach, w których często pojawiają się problemy, dokonaj podziału ogrodzenia na kilka stref i uzyskaj w ten sposób pełny obraz o poszczególnych częściach. W przypadku wystąpienia problemu łatwo zlokalizujesz dokładne miejsce dzięki zastosowaniu Monitora.

Dowiedz się więcej o instalacji i możliwościach przyłączenia Monitora MX10.

Co mówią o nas nasi klienci?

Zalety systemu